Wat doet team techniek

Team techniek bestaat uit een groep vrijwilligers die Bus Liefhebbers willen helpen met hun technische vragen.

Deze vragen kunnen gesteld worden tijdens een van onze technische dagen.

Is de vraag van dien aard dat het niet kan wachten tot op een technische dagĀ  stel dan de vraag via de mail.

Technische dagen

wilt u meer weten over de technische dagen