Het Lidmaatschap

Nieuwe leden, donateurs en buitenland leden die zich na 1 juli aanmelden, betalen de helft van de boven genoemde bedaragen, Het inschrijfgeld is altijd eenmalig € 7,50